/>

Wednesday, 7 December 2011

PENGAJARAN KATA GANDA.


Objektif yang ingin dicapai pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
 
1. Mengenal pasti jenis-jenis kata ganda.
2. Membina ayat yang betul dengan menggunakan kata ganda.
 
Kata Ganda
Penggandaan ialah cara membina perkataan dengan mengulang seluruh atau separuh daripada
satu kata dasar (Koh Boh Boon, 1999:47). Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu
(Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 49), kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan
menggandakan atau mengulang kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara
seluruh atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.Berdasarkan gambar rajah 
di bawah, dapatlah disimpulkan bahawa kata ganda terbahagi kepada 4 bahagian:
 

Kata Ganda Penuh Kata Ganda Separa Kata Ganda Berimbuhan Kata Ganda Berentak
Buku-buku Jejentik Tolong-menolong Bukit-bukau
Meja-meja Lelangit Hormat-menghormati Gunung-ganang
Guru-guru Lelaki Sayang-menyayangi Gotong-royong
Peserta-peserta Popohon Bantu-membantu Semak-samun
Murid-murid Kekura Kasih-mengasihi Riuh-rendah
Penggandaan Sepenuh
Seluruh kata dasar diulang
Penggandaan Separah
Mengulang sebahagian daripada kata dasar
Penggandaan Berimbuhan
Setengah-setengah perkataan berimbuhan mengalami penggandaan separa dengan mengulang bahagian perkataan yang merupakan kata dasarnya (Koh Boh Boon, 1990:48)
Penggandaan Berentak
Membina perkataan dengan mengulang kata dasar berdasarkan rentak atau irama kata dasar.
LATIHAN YANG BOLEH DIBUAT OLEH MURID-MURID DI SINI:

www.zoom-a.com