/>

Friday, 16 November 2012

MARI BELAJAR IMBUHANIMBUHAN  per…an dan   pe
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan "per... an" yang 
    betul dalam petikan.
2. Membetulkan kesalahan penggunaan perkataan berimbuhan "per...an"
    dalam ayat.
Imbuhan "per...an"
Ayat
Maksud
1.  Encik Azalan membeli peralatan sukan yang baru.
perkakas
2.  Perhentian bas itu telah dipindah ke Larkin.
tempat bas berhenti
3.  Penyusunan buku-buku di perpustakaan berjalan dengan lancar.
mengatur buku
4.  Bengkel penulisan itu telah dianjurkan oleh Gapena.
hasil kerja
5.  Pendengaran datuk sudah kurang jelas lagi.
daya pancaindera
6.  Pendapatannya cukup untuk menyara keluarganya.
hasil
7.  Pembuatan beg tangan mengkuang akan diusahakan secara
     besar-besaran pada masa akan datang.  
melakukan sesuatu
8.  Salah satu tempat peranginan yang terkenal di Malaysia ialah
     Pulau Pangkok.
tempat

Imbuhan "per... -an"
Maksud
pertahanan
hal bertahan
pertanyaan
hal bertanya
pelajaran
hasil belajar
pekerjaan
sesuatu yang dikerjakan
perguruan
tempat berguru
persawahan
daerah tempat terdapatnya kumpulan sawah
perindustrian
urusan tentang industri
perubatan
hal tentang ubat-ubatImbuhan "pen... -an"
Maksud
penggabungan
perbuatan menggabungkan
penghitungan
hal menghitung
penemuan
hasil menemukan
pemandangan
tempat memandang
pelabuhan
tempat melabuhkan
Imbuhan "pe"
Ayat
Maksud
1.  Pemandu teksi hendaklah bersopan.
Orang yang memandu.
2.  Alat pemanas air telah diturunkan harganya.
Alat untuk memanaskan sesuatu.
3.  Pemotong besi itu telah hilang.
Alat memotong sesuatu.
4.  Sejak akhir-akhir ini, dia sudah menjadi pemabuk.
perangai
5.  Pokok itu dua pemeluk besarnya.
saiz
6. Pesawah itu sedang membajak sawah dengan
    menggunakan tenggala.http://www.zoom-a.com/
Pekerjaan

SILA LAYARI LAMAN WEB DI BAWAH:
http://www.zoom-a.com/