/>

Wednesday, 24 October 2012

BELAJAR PERIBAHASAPeribahasa
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Mengenal pasti dan menyatakan jenis-jenis peribahasa.
2. Menyatakan maksud peribahasa yang diberikan.
3. Menyusun kata hikmat dengan betul.
4. Mengisi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai.
5. Memilih jawapan yang betul bagi soalan peribahasa yang diberikan.

Menurut Md. Ishak A. Rahman (2005:43), peribahasa dalam pembentukan frasa boleh dikelompokkan sebagai golongan kata atau frasa yang terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif serta frasa sendi nama dan kata Bantu. Seperti binaan ayat dasar yang lain, peribahasa jenis frasa nama sahaja yang boleh menjadi subjek dalam ayat (Md. Ishak A. Rahman, 2005:43). Peribahasa frasa nama boleh juga menjadi predikat ayat. Sementara frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama hanya boleh berada sebagai predikat atau penerang ayat (Md. Ishak A. Rahman, 2005:43)
 
Frasa Nama
Frasa Kerja
Frasa Adjektif
Frasa Sendi Nama
Bumi mana tidak ditimpa hujan
Bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi
Indah khabar dari rupa
Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan
Pelanduk dua serupa
Mencurahkan garam ke laut
Bulat hati
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama
Menanam tebu di bibir mulut
Jauh hati

Lembu punya susu, sapi dapat nama
Ukur baju di badan sendiri
Keras kepala


Membaca itu jambatan ilmu
Lembut hatiPutih mataTawar hati


Frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama sebagai predikat atau penerang ayat.
Contoh ayat seperti berikut:
 1. Setelah sekian lama merantau di negeri orang, dia pulang ke tanah airnya, bak kata pepatah
     setinggi terbang bangau hinggap di belakang kerbau juga.
 2. Dia pandai menanam tebu di bibir mulut tetapi niat di sebaliknya.
 3. Mira seorang yang lembut hati.

LATIHAN: SILA LAYARI WEB INI ....

 http://www.zoom-a.com/